preloader
Scroll to top
Back
Cinema Vfx

Excutions

Scroll
2702780-ja

پروژه زندانی ها

 داستان  سه زندانی که بدنبال گنجی  با استفاده ابزاری از فردی مذهبی از زندان خارج میشوند

کارگردان:مسعود دهنمکی

طراح جلوهای بصری:سعید خلیلی

null

تک خطی

داستان سه زندانی که به دنبال گنجی با سوئ استفاده از فردی مذهبی از زندان بیرون می آیند

null

عوامل تولید

کارگردان : مسعود ده نمکی ، طراح جلوه های بصری : سعید خلیلی

null

مسئولیت گروه

طراحی و تولید جلوه های بصری فیلم

درباره پروژه

پروژه زندانیها در سال 1397 به کارگردانی مسعود دهنمکی ساخته شد  و در اسفند همان سال اکران شد جلوه های بصری این فیلم به سرپرستی سعید خلیلی انجام شد که شامل تغییر فصل و بهمن میباشد

درباره پروژه

پروژه زندانیها در سال 1397 به کارگردانی مسعود دهنمکی ساخته شد  و در اسفند همان سال اکران شد جلوه های بصری این فیلم به سرپرستی سعید خلیلی انجام شد که شامل تغییر فصل و بهمن میباشد

برای تبدیل تابستان به زمستان تنها تغییر رنگ برگها کافی نبود و میبایست محیط کوهستانی و برف به پلانها اضافه شوند که این کار مستلزم طراحی سه بعدی چند فضای اصلی کار بود

برای تبدیل تابستان به زمستان تنها تغییر رنگ برگها کافی نبود و میبایست محیط کوهستانی و برف به پلانها اضافه شوند که این کار مستلزم طراحی سه بعدی چند فضای اصلی کار بود

این پروژه علاوه بر تغییر فصل , دارای صحنه های اضافه کردن  ساخت نماهای شهری و بهمن بزرگ زمستان آتش و نور بر چهره میباشد

این پروژه علاوه بر تغییر فصل , دارای صحنه های اضافه کردن  ساخت نماهای شهری و بهمن بزرگ زمستان آتش و نور بر چهره میباشد

تصاویر پشت صحنه

تصاویر پشت صحنه

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی