preloader
Scroll to top
Back
Music Video Vfx

Siren

Scroll
0907_Sciren_آژیر.mov_20191107_162033.006

پروژه آژیر

موزیک ویدئو روز نظامی نیروهای مسلح ایران

کارگردان:بزرگیان

طراح جلوهای بصری:ایلیا تصویر

null

تک خطی

موزیک ویدئو روز نیروهای مسلح ایران

null

عوامل تولید

حفظ نشر و آثار دفاع مقدس
کارگردان:بزرگیان

null

مسئولیت گروه

تولید و تیم جلوه های بصری

درباره پروژه

موزیک ویدئو روز نیروهای مسلح ایران

درباره پروژه

پروژه زندانیها در سال 1397 به کارگردانی مسعود دهنمکی ساخته شد  و در اسفند همان سال اکران شد جلوه های بصری این فیلم به سرپرستی سعید خلیلی انجام شد که شامل تغییر فصل و بهمن میباشد

 این پروژه شامل   افزودن المان سه بعدی  محیطی و المانهای سه بعدی است مانند مدل موشک

0907_Sciren_آژیر.mov_20191107_162033.006
 این پروژه شامل   افزودن المان سه بعدی  محیطی و المانهای سه بعدی است مانند مدل موشک
0907_Sciren_آژیر.mov_20191107_162033.006
0907_Sciren_آژیر.mov_20191107_161842.311
0907_Sciren_آژیر.mov_20191107_161842.311

تصاویر پشت صحنه

تصاویر پشت صحنه

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی